Lär dig mer om Australian Labradoodle

Landa är med i en förening för uppfödare som heter WALA, baserad i USA med ambitionen att vara världsomspännande. WALA har över 130 medlemmar, främst i Amerika och Europa.

WALA arbetar för en sund och etisk avel samt att ständigt förbättra den Australiska Labradoodlen genom utbildning av uppfödare, information till labradoodleägare och ömsesidig respekt.

Fokus ligger på att föda upp hundar som är vänliga, sociala och intelligenta, har god hälsa och en päls som inte fäller. Till stöd används hälsotester, genetisk diversifiering, enhetliga regler, varsamma val av avelsdjur som bevarar och förbättrar den Australiska Labradoodlens fantastiska egenskaper.

Besök gärna WALAs hemsida!