Landas etiska regler

Valpköp

Vi försäkrar oss alltid om att valpköparna förstår vad det innebär att ha en hund och att de är ansvariga för hundens omsorg och välmående samt att de gjort de nödvändiga förberedelserna för att ta sköta om valpen.

 

Hälsogaranti

Vi ger valpköpare detaljerade instruktioner om kost, träning, omsorg, veterinärvård samt en hälsogaranti om tre år som täcker generiska sjukdomar och medicinska problem som påverkar livskvaliteten som ger rätt att få en ersättningshund, återbetalning av hela eller en del av priset samt moraliskt stöd.

 

Sterilisering

Den nya ägaren förbinder sig att sterilisera den valp som inte ska användas till avel.

 

Leverans

Valpar överlämnas till de nya ägarna tidigast när de är åtta veckor gamla (56 dagar). Valpen hämtas hos oss om vi inte kommit överens om annat.

 

Ångerrätt

Valpköpare har ångerrätt i två veckor från leveransdagen och får då tillbaka pengarna med avdrag för en administrativ avgift. Om en valpköpare inte vill eller kan behålla en valp eller hund därefter kan vi köpa tillbaka den eller hjälpa till att hitta ett nytt hem.

 

Avel

Enligt djurskyddslagen får en tikar befruktas från 18 månaders ålder fram till dess de fyller fem år. En tik får inte bära mer än fem kullar.

En hanhund får användas i avel från ett års ålder till dess de fyller sju år.

Avel sker uteslutande på raserna multigenetisk Australian Labradoodle och Origin Labradoodle.

 

Märkning

Alla valpar märks med mikrochips.

Hundar anges med registrerat namn, ras och generation på hemsidan.

 

Hälsotester

Alla valpar ska genomgå en hälsoundersökning. Följande ska undersökas:

  • Höft
  • Armbåge
  • Knä
  • Underbett
  • Ögon
  •  Allergen-utsöndring

Avelshundar ska ha friska leder och ögon utan anmärkning. De DNA-testas för att kartlägga genetiska sjukdomar. Vi testar 172 sjukdomsanlag och garanterar att valparna inte kommer att drabbas av någon sådan sjukdom. Dessutom testas vi alla valpars allergen-nivåer.

Avelshundar som bär på en ärftlig sjukdom får bara paras med avelshundar som saknar denna gen. Hundar med underbett, avvikande värden på leder eller ögon får inte användas i avel.