Lär dig mer om Australian Labradoodle

Landa är med i en förening för uppfödare som heter WALA, baserad i USA med ambitionen att vara världsomspännande. WALA har över 130 medlemmar, främst i Amerika och Europa. WALA arbetar för en sund och etisk avel samt att ständigt förbättra den Australiska Labradoodlen genom utbildning av uppfödare, information till labradoodleägare och ömsesidig respekt. Fokus […]